யானையில் வென்று அரசு பக்கம் தாவி குற்றப் பிரேரணைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எம்.பி.க்களுக்கு ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையாம்!

UNPயானைச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு அரசு பக்கம் கட்சி தாவி குற்றப் பிரேரணைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்பில் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திஸ்ஸ அத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

குற்றப் பிரேரணை தொடர்பில் உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய வியாக்கியானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் அரசியல் அமைப்பிற்கு எதிராக செயற்பட்டவர்கள் என கருதப்படுவர் என அவர் தெரிவித்தார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற அடிப்படையில் அனைவரும் அரசியல் அமைப்பை பாதுகாப்போம் என சத்தியப் பிரமானம் செய்து கொண்டுள்ளதாக திஸ்ஸ அத்தநாயக்க குறிப்பிட்டார்.

இவேளை அரசியல் அமைப்பை வியாக்கியாணம் செய்யும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்திற்கே உள்ளது என அவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

எனவே யானைச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு அரசு பக்கம் கட்சி தாவிய அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பிபனர்கள் அனைவருக்கும் எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திஸ்ஸ அத்தநாயக்க தெரிவித்தார்.

கண்டி மெனிக்கிண்ண பிரதேசத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஐக்கிய தேசியக்கட்சி செயற்பாட்டாளர்களுடனான சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*