மின்னலில் முழங்கும் ஹரீஸ் எம்.பி.!

Untitled-1

(அ.றஹ்மான்)

சக்தி தொலைக்காட்யில் கடந்த திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற விசேட மின்னல் நிகழ்ச்சியில் பராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரீஸ் பங்கேற்றார். அவரது விவாதத்தின் சில பகுதிகள் (வீடியோக்கள்) மெட்ரோ மிரர் வாசகர்களுக்காக இங்கு தரப்படுகிறது.

https://www.youtube.com/watch?v=4UWQ7n0PASY 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=UUjm7vbOwssao7Bhm9wX3-bw&v=ymkLZlBRKh8 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*