88 மில்லியன் செலவில் 10 உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கு நீர் பௌசர்கள்; அமைச்சர் அதாஉல்லா கையளிப்பு!

Atha (3)

(ஜே.எம்.வஸீர்)

உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சின் 88 மில்லியன் ரூபா நிதியில் 10 உள்ளுராட்சி சபைகளுக்க்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட அலுமினியம் நீர் பௌசர்கள் வழங்கும் நிகழ்வு உள்ளுராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சு வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

உள்ளுராட்சி, மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு இவற்றை வழங்கி வைத்தார்.

நீர் பௌசர்களை பெற்றுக் கொண்ட சபைகள்:

1. குருணாகல் நகர சபை
2. குளியாப்பிட்டியநகர சபை
3. கிரிபாவபிரதேச சபை
4. குருணாகல் பிரதேச சபை
5. உடுபத்தாவபிரதேச சபை
6. பண்டுவஸ்நுவரபிரதேச சபை
7. அம்பலாங்கொடபிரதேச சபை
8. தொடங்கொடபிரதேச சபை
9. கந்தகெட்டியபிரதேச சபை
10. அக்குரணபிரதேச சபை

இந்நிகழ்வில் அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா, பிரதி அமைச்சர் இன்திக பண்டாரநாயக்க, கிழக்கு மாகாண அமைச்சர் எம்.எஸ்.உதுமாலெவ்வை, உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.ஏ.ஏ.கே.ரணவக்க உட்பட அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகளும் குறித்த 10 உள்ளுராட்சி சபைகளின் தவிசாளர்களும் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

அதேவேளை அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா அவர்களின் வேண்டுகோளுக் கிணங்க மடுல்ல பிரதேச சபைக்கு டபள்கெப் வாகனம் ஒன்றும் இதன்போது வழங்கி வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Atha (2)Atha (1) Atha (4) Atha (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*