மின்னல் விவாதத்தில் ஜெமீல்! Video

Jameel (4)

சக்தி தொலைக்காட்சியில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (08/06/2014) இடம்பெற்ற மின்னல் விவாத நிகழ்ச்சியில் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரும் சபையின் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் குழுத் தலைவருமான ஏ.எம்.ஜெமீல், மேல் மாகாண சபை ஐ.தே.க.உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான், தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி எம்.எஸ்.எம்.ஜலால்தீன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

Minnal Part-1
http://www.youtube.com/watch?v=ENeSbNwRZIU

Minnal Part-2
http://www.youtube.com/watch?v=hsXObwHVle4

Minnal Part-3
http://www.youtube.com/watch?v=o73mzXsX9ds

Minnal Part-4
http://www.youtube.com/watch?v=GZPbYngzAqw

Minnal Part-5
http://www.youtube.com/watch?v=CRtASEglZLw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*