முதலமைச்சர் பதவிக்கு மேலாக கிழக்கில் தேசிய அரசையும் சாத்தியப்படுத்தியுள்ளோம்! Video

IMG_0071 copy

நன்றி: Newsfirst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*