ஜெனீவாவில் ஐ.நா. மனித உரிமை மாநாட்டில் நிஸாம் காரியப்பர் ஆற்றிய உரை!

IMG_1292 - Copy

https://www.youtube.com/watch?v=6HWb4gQZGe4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*