அமைச்சர் பதவிகளை விட தமிழர் பிரச்சினைக்கான தீர்வே முக்கியம்; சம்பந்தன் உறுதி! Video

அமைச்சர் பதவிகளை விட தமிழர் பிரச்சினைக்கான தீர்வே முக்கியம்; சம்பந்தன் உறுதி!

R__sampanthan_1095707f-300x228

நன்றி: Newsfirst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*