புற்றுநோயினால் பாதிப்புற்று குணமடைந்து பிரதமர் பதவி அடைந்த 19 வயது கனேடிய இளைஞன் PJ

புற்றுநோயினால் பாதிப்புற்று குணமடைந்து பிரதமர் பதவி அடைந்த 19 வயது கனேடிய இளைஞன் PJ

 

PJ

 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=812574

 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=812869

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*