தென்கிழக்கு பல்கலைக் கழகத்தில் பேராசிரியர் கே.எம்.எச்.காலிதீன் நினைவுப் பேருரை!

n10070817-1இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் உருவாக்கத்திற்கு முன்னின்று உழைத்தவர்களில் ஒருவரும், கலை கலாசாரப் பீடத்தின் முதல் பீடாதிபதியும் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் பேராசிரியர் பட்டத்தை பெற்றவருமான, கிண்ணியாவைச் சேர்ந்த துணைப் பேராசிரியர் மர்ஹும் கே.எம்.எச்.காலிதீன் அவர்களின் நினைவுப் பேருரை நிகழ்வு ஒன்றை இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழி பீடம் எதிர்வரும் 26.10.2016 புதன்கிழமை பி. ப 2.00 மணிக்கு மேற்படி பீடத்தின் மகாநாட்டு மண்டபத்தில் நடாத்துகின்றது.

இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழி பீடத்தின் பீடாதிபதி அஷ்ஷெய்க் எஸ். எம். எம் மஸாஹிர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்நினைவுப் பேருரை நிகழ்வில் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் எம். எம். எம். நாஜிம் அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொள்கிறார்.

நினைவுப் பேருரையை கிழக்குப் பல்கலைக்கழக ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் எஸ். மௌனகுரு அவர்கள் நிகழ்த்துவார்கள். இந்நினைவு பேருரை பற்றிய குறிப்புரை மற்றும் பேராசிரியர் மௌனகுரு பற்றிய அறிமுகம் என்பவற்றை ஏற்பாட்டு குழு தலைவரும் முன்னாள் பீடாதிபதியுமான எம். எஸ். எம். ஜலால்தீன் அவர்களும், நன்றியுரையை அறபு மொழித் துறை தலைவர் அஷ்ஷெய்க் எம். எச். ஏ. முனாஸ் அவர்களும் வழங்குவார்கள்.

பேராசிரியர் கே. எம். எச் கால்தீன் பற்றி தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக நூலகர் எம். எம். றிபாய்தீன் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணத்தொகுப்பு காண்பிக்கப்படுவதோடு, காலிதீன் அவர்கள் பற்றிய கண்காட்சி ஒன்றும் நடைபெற உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*