நல்லாட்சிக்கு 100 கோடிகளை அள்ளிக்கொடுத்தவர் அமைச்சர் ரி‌ஷாட் பதியுதீன் மட்டும்தான்..!

நல்லாட்சிக்கு 100 கோடிகளை அள்ளிக்கொடுத்து வந்த அமைச்சர் ரி‌ஷாட் பதியுதீன்

நல்லாட்சிக்கு 100 கோடிகளை அள்ளிக்கொடுத்து வந்த அமைச்சர் ரி‌ஷாட் பதியுதீன் மட்டும் தான்: இஃப்லால் அமீன்

Posted by Newsfirst.lk tamil on Tuesday, January 16, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*