அம்பாறை, வடினாகல கிராமத்தில் தொடர் பூமி அதிர்வு; மக்கள் அச்சம்!

அம்பாறை மாவட்டத்தின் வடினாகல கிராமத்தில் இன்று சனிக்கிழமை 11 தடவைகள் பூமி அதிர்வு இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுக்றது.

இதனை தாம் உணர்ந்ததாக அக்கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதன்போது வீட்டிலிருந்த பொருட்களும் வீட்டின் கூரையும் ஆடியதாகவும் தாம் அச்சப்பட்டு வீடுகளில் இருந்து வெளியேறியதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

அதவேளை கடந்த 29 திகதி வியாழக்கிழமையும் 10 ஆம் திகதியும் பூமி அதிரவை தாங்கள் உணர்ந்ததாக அம்மக்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.

இது தொடர்பில் புவிச் சரித்தவியல் திணைக்களம் ஆராய்ந்து வருவதாக குறிப்பிடப்படுகிறது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*