அம்பாறையின் சில பகுதிகளில் மீண்டும் நில அதிர்வு!

அம்பாறை மாவட்டத்தின் சில பிரதேசங்கில் மீண்டும் நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டுள்ளன.

வடிநாகல, தேவாலஹிந்த மற்றும் பல்லங்கள பகுதிகளில் இந்த நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டுள்ளன.

இப்பிரதேசங்களில் நேற்று இரவு 6.55 தொடக்கம் 10.06 மணி வரையான காலப் பகுதியில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவித்தனர்.

சுரங்க தொழில் திணைக்களத்தின் தலைவர் என்.பீ.விஜயாநந்த இப்பிரதேசங்களில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தி இருப்பதோடு அவை சிறிய அளவான நில அதிர்வு எனவும் அச்சம் கொள்ளத் தெவையில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக அம்பாறை மாவட்டத்தின் பல பாகங்களிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*